Χαράλαμπος
Θανόπουλος

Χαράλαμπος Θανόπουλος

Χαράλαμπος

Θανόπουλος

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών

Τεχνικές Μελέτες - Περιφράξεις

Χαράλαμπος

Θανόπουλος

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών

Τεχνικές Μελέτες- Περιφράξεις

Το τεχνικό γραφείο με επιστημονικό υπεύθυνο πολιτικό μηχανικό τον Χαράλαμπο Θανόπουλο εδρεύει στην Πάτρα και αποτελείται από ένα δίκτυο επαγγελματιών με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στην κάλυψη όλων των αναγκών που αφορούν το ακίνητο.  Αναλαμβάνουμε  Άδειες Οικοδομής, Οικοδομησιμότητες, Τοπογραφικά, υποθέσεις Κτηματολογίου, καθώς και υποβολή φακέλου για ένταξη στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ». Σχεδιάζουμε τις λύσεις που ικανοποιούν τις ανάγκες του κάθε πελάτη μας.

Διαθέτοντας τα λογισμικά της εταιρίας ΤΟΛⓇ (ΡΑΦ, Κοιτοστρώσεις, Κλίμακες, Μεταλλικά κτίρια, Φέρουσα τοιχοποιία, Ξύλινα) αναλαμβάνουμε την υπεύθυνη σχεδίαση νέων οικοδομών, αλλά και την αποτίμηση της επάρκειας των υφισταμένων κατασκευών (Κτίρια Μεταλλικά, οπλισμένου σκυροδέματος, φέρουσας τοιχοποιίας ή και σύμμικτα).

Το τεχνικό γραφείο με επιστημονικό υπεύθυνο πολιτικό μηχανικό τον Χαράλαμπο Θανόπουλο εδρεύει στην Πάτρα και αποτελείται από ένα δίκτυο επαγγελματιών με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στην κάλυψη όλων των αναγκών που αφορούν το ακίνητο.  Αναλαμβάνουμε  Άδειες Οικοδομής, Οικοδομησιμότητες, Τοπογραφικά, υποθέσεις Κτηματολογίου, καθώς και υποβολή φακέλου για ένταξη στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ». Σχεδιάζουμε τις λύσεις που ικανοποιούν τις ανάγκες του κάθε πελάτη μας.

Διαθέτοντας τα λογισμικά της εταιρίας ΤΟΛⓇ (ΡΑΦ, Κοιτοστρώσεις, Κλίμακες, Μεταλλικά κτίρια, Φέρουσα τοιχοποιία, Ξύλινα) αναλαμβάνουμε την υπεύθυνη σχεδίαση νέων οικοδομών, αλλά και την αποτίμηση της επάρκειας των υφισταμένων κατασκευών (Κτίρια Μεταλλικά, οπλισμένου σκυροδέματος, φέρουσας τοιχοποιίας ή και σύμμικτα).

Άδεια δόμησης

Όλες οι απαιτούμενες μελέτες πραγματοποιούνται από την ομάδα των μηχανικών μας, οι οποίοι στη συνέχεια αναλαμβάνουν την επίβλεψη της κατασκευής για ένα άρτιο τελικό αποτέλεσμα.

Ταυτότητα Κτιρίου

Η δημιουργία της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου για το ακίνητό σας, διαμέρισμα ή οικόπεδο, οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, είναι απαραίτητη για την πώληση ή μεταβίβαση του ακινήτου.

Εξοικονομώ κατ’οίκον

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ένταξη του χώρου σας στον πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον, το οποίο έχει στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του.

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο του ακινήτου σας και εξασφαλίζουμε τη ρύθμιση των αυθαιρεσιών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αποπληρωμής του ειδικού προστίμου με ειδικές εκπτώσεις.

Ανακαινίσεις - Επισκευές εσωτερικών χώρων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την επίβλεψη της ανακαίνισης του χώρου σας (μερική ή πλήρη) με σκοπό την δομική και αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του κτηρίου.

Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Εκδίδουμε πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) για ενοικίαση, πώληση ή μεταβίβαση ακινήτου. Η έκδοση γίνεται ύστερα από αυτοψία του χώρου με στόχο την ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου.

Περιφράζεις οικοπέδων

Το εξειδικευμένο συνεργείο μας μας αναλαμβάνει την περίφραξη οικοπέδων και μεταλλικές κατασκευές.

Κτηματολόγιο

To γραφείο μας αναλαμβάνει την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσής σας έτσι ώστε να κατοχυρώσετε την ιδιοκτησία σας ορθά και άμεσα.

Τοπογραφικά Διαγράμματα

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων σε όλη την Ελλάδα, τα οποία είναι απαραίτητα για συμβολαιογραφική πράξη και Εθνικό Κτηματολόγιο.

Βεβαίωση μηχανικού

Η βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών στο ακίνητό σας εκδίδεται ύστερα από έλεγχο της ηλεκτρονικής ταυτότητας του ακινήτου και επιτόπια αυτοψία.

Μελέτη Αρχιτεκτονικής Κήπου

Μελέτη Αρχιτεκτονικής κήπου με άριστο σχεδιασμό και 3D απεικόνιση σε λογισμικά όπως Lumion και SketchUp σας παρέχουν μια καθαρή ματιά στο πως μπορείτε να διακοσμήσετε ένα κήπο που να χαρακτηρίζεται από λειτουργικότητα και υψηλή αισθητική.

Άδεια δόμησης

Όλες οι απαιτούμενες μελέτες πραγματοποιούνται από την ομάδα των μηχανικών μας, οι οποίοι στη συνέχεια αναλαμβάνουν την επίβλεψη της κατασκευής για ένα άρτιο τελικό αποτέλεσμα.

Ταυτότητα Κτιρίου

Η δημιουργία της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου για το ακίνητό σας, διαμέρισμα ή οικόπεδο, οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, είναι απαραίτητη για την πώληση ή μεταβίβαση του ακινήτου.

Εξοικονομώ κατ’οίκον

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ένταξη του χώρου σας στον πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον, το οποίο έχει στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του.

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο του ακινήτου σας και εξασφαλίζουμε τη ρύθμιση των αυθαιρεσιών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αποπληρωμής του ειδικού προστίμου με ειδικές εκπτώσεις.

Ανακαινίσεις - Επισκευές εσωτερικών χώρων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την επίβλεψη της ανακαίνισης του χώρου σας (μερική ή πλήρη) με σκοπό την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του κτηρίου. ​

Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Εκδίδουμε πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) για ενοικίαση, πώληση ή μεταβίβαση ακινήτου. Η έκδοση γίνεται ύστερα από αυτοψία του χώρου με στόχο την ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου.

Περιφράζεις οικοπέδων

Το εξειδικευμένο συνεργείο μας μας αναλαμβάνει την περίφραξη οικοπέδων και μεταλλικές κατασκευές.

Κτηματολόγιο

To γραφείο μας αναλαμβάνει την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσής σας έτσι ώστε να κατοχυρώσετε την ιδιοκτησία σας ορθά και άμεσα.

Τοπογραφικά Διαγράμματα

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων σε όλη την Ελλάδα, τα οποία είναι απαραίτητα για συμβολαιογραφική πράξη και Εθνικό Κτηματολόγιο.

Βεβαίωση μηχανικού

Η βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών στο ακίνητό σας εκδίδεται ύστερα από έλεγχο της ηλεκτρονικής ταυτότητας του ακινήτου και επιτόπια αυτοψία.

Μελέτη Αρχιτεκτονικής Κήπου

Μελέτη Αρχιτεκτονικής κήπου με άριστο σχεδιασμό και 3D απεικόνιση σε λογισμικά όπως Lumion και SketchUp σας παρέχουν μια καθαρή ματιά στο πως μπορείτε να διακοσμήσετε ένα κήπο που να χαρακτηρίζεται από λειτουργικότητα και υψηλή αισθητική.