Χαράλαμπος
Θανόπουλος

Χαράλαμπος Θανόπουλος

Χαράλαμπος

Θανόπουλος

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, Διδάκτωρ Παπανεπιστημίου Πατρών

Τεχνικές Μελέτες - Περιφράξεις

Ενδεικτικές μελέτες του γραφείου

Αρχιτεκτονική Χώρου

Δυόροφη οικοδομή - Ξυλότυπος και στατικό προσομοίωμα